Company Information

Markizeta spółka z o. o.
(Formerly MARKIZETA Witold, Henryk Solarscy Spółka jawna)
Jana Pawła II 128, 39-451 Skopanie
PHONE: +48 15 811 02 86
NIP: 8671931161
REGON: 830459322 
KRS: 0001004171
Share capital: 12 087 000,00 PLN
District Court in Rzeszów,
XIII Commercial Division of the National Court Register (KRS)
BDO Number: 000027015

Get in touch with us!

Email: markizeta@markizeta.com.pl

Get in touch with us!

Piotr Głogowski Export Manager
📞 +48 882 625 647
📧 p.glogowski@markizeta.com.pl

Accounting and Payments Department: +48 15 811 02 86 wew. 4
Purchasing Department:  +48 15 811 02 86 wew. 5

Faktury prosimy kierować na adres: faktury@markizeta.com.pl
Reklamacje: reklamacje@markizeta.com.pl / tel.: 696 821 783

Zamówienia kuponowe prosimy składać przez naszą platformę. W przypadku pytań prosimy kontaktować się ze swoim Opiekunem Handlowym.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Permission to Contact