Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Markizeta Solarscy Sp. J. przywiązuje dużą wagę do kwestii związanych z ochroną danych swoich Klientów i wszelkich użytkowników strony internetowej. Firma zobowiązuje się chronić dane osobowe przekazane przez odwiedzających witrynę www.markizeta.com.pl i strony pokrewne zawarte w elektronicznych spisach adresów e-mail. Wszelkie informacje przekazane naszej firmie będą przechowywane z najwyższą starannością i nie zostaną wykorzystane bez uprzedniej zgody zainteresowanych. Poniżej zamieszczamy szczegóły opisujące ochronę Państwa danych osobowych.
Niniejsza Polityka służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).
I. ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administratorem Państwa Danych jest MARKIZETA Solarscy sp. j. z siedzibą w Skopaniu (39-451) ul. Jana Pawła II 128 (http://www.markizeta.com.pl/)
Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres podany jako adres siedziby firmy.

II. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH:
Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że możemy przetwarzać dane osobowe w następujących procesach:
• Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do współpracy z klientami
Dane te przetwarzamy w celu świadczenia wszystkich naszych usług na jak najwyższym poziomie, na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz rok po jej wygaśnięciu. Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
• Dane osób zainteresowanych współpracą z nami
Dane te przetwarzamy w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych. Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Was zakresie. Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

• Informacje o kontrahentach
Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).
Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe są przekazywane współpracującemu z nami biuru rachunkowemu, obsługującej firmie w zakresie IT, firmie pocztowej i kurierskiej, firmie odpowiedzialnej za ubezpieczenie należności oraz współpracującymi z nami akwizytorami.

• Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy
Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodą i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji, kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy je zatrzymać na okres dwóch lat. W obszarze tym wyłącznie dane dotyczące pracowników są przekazywane współpracującemu z nami biuru rachunkowemu, firmie odpowiedzialnej za obsługę BHP oraz innym instytucjom i urzędom w celu prawidłowej realizacji umów o pracę.

• Monitoring
Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres trzech miesięcy. Gwarantujemy Państwu że nagrania te nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom oraz nie są dostępne dla pracowników.

• Inne dane powierzone nam w celu realizacji umów o współpracy
W naszych zasobach znajdują się również inne dane osobowe w stosunku do których nasza firma nie jest Administratorem Danych, ale jako podwykonawcy realizujemy na nich różne zadania związane z wykonaniem ciążących na nas obowiązków i umów. Jako podmiot przetwarzający dane osobowe pozyskane w drodze realizacji umowy przetwarzamy wyłącznie przez czas obowiązywania nas umów oraz ściśle na zasadach w nich opisanych.
• Listy dobrowolnie podawanych adresów e-mail (newsletter):
Odwiedzający witrynę internetową mogą dokonać rejestracji, jeśli chcą otrzymywać informacje na temat interesujących ich ważnych wydarzeń, promocji. Aby stać się zarejestrowanym użytkownikiem należy w tym celu podać imię oraz pewne dane kontaktowe tj. adres e-mail. Firma Markizeta nie dopuszcza sprzedaży, wynajmu, handlu ani dzierżawy danych osobowych zawartych na liście użytkowników. Wszelkie dane wpisane przez użytkownika nie będą widoczne dla innych subskrybentów newsletteru, a rejestracja nie jest obowiązkowa.

• Dane przeglądarki zbierane automatycznie:
Podobnie jak wielu innych właścicieli witryn, firma Markizeta analizuje statystyki witryny, z zamiarem stałego podnoszenia jej przydatności dla odwiedzających. Sprawozdania w czasie rzeczywistym, dotyczące liczby odwiedzin witryny są widoczne każdemu użytkownikowi Internetu (zarejestrowanemu oraz niezarejestrowanemu), który wejdzie na oficjalną stronę internetową.

• Szczegółowe dane jakie są zbierane o odwiedzających witrynę
to między innymi czas spędzony na stronie internetowej, najczęściej odwiedzane podstrony na witrynie, dzienna liczba wyświetleń strony, nazwa przeglądarki internetowej, z której korzystają odwiedzający, adres IP, nazwa domeny (dostawcy Internetu), systemu operacyjnego itp. Zbieranie wszystkich powyższych danych na temat odwiedzających stronę internetową pozwala na ciągłe podwyższanie standardów i dopasowywanie naszej witryny do kanałów odbioru użytkowników.

• Pliki "cookie":
Witryna korzysta z plików "cookie", aby każdemu odwiedzającemu stronę zapewnić wyjątkowe wrażenia estetyczne. Pliki "cookie" to niewielkie pliki zapisywane na dysku komputera użytkownika podczas odwiedzania strony, dzięki którym używana przeglądarka jest automatycznie rozpoznawana przez serwer podczas kolejnych odwiedzin. Pliki "cookie" nie są przez naszą firmę traktowane jako zbiór informacji na temat użytkowników. Mają jedynie na celu wspomożenie sprawnego działania witryny od strony graficznej. Markizeta w żaden sposób nie korzysta z plików "cookie" w celu śledzenia przemieszczania się użytkownika po witrynie. Jeśli nie zgadzasz się na zbieranie danych przez pliki "cookie", możesz w swojej przeglądarce zablokować przyjmowanie tych plików dla naszej strony.

• Dane korespondencyjne:
Firma Markizeta chroni wszelkie dane korespondencyjne takie jak listy, wiadomości e-mail, przesyłane do nas pliki przed dostępem osób trzecich. Korespondencja pomiędzy naszymi Kontrahentami i osobami zainteresowanymi jest przesyłana tylko i wyłącznie w obrębie firmy Markizeta w celu dystrybucji odpowiednich treści do odpowiednich osób piastujących konkretne stanowiska w firmie. Spółka Markizeta gwarantuje, że korespondencja skierowana do naszej firmy nie zostanie w żaden sposób przesłana do osób trzecich nie związanych z działalnością firmy.
W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.
Lista odbiorców, którym mogą być powierzane lub udostępniane dane osobowe dostępna jest w siedzibie firmy. Na pisemny wniosek możliwy jest wgląd do tej listy.

III. UJAWNIANIE DANYCH

Sprzedaż i ujawnianie danych osobom trzecim: Markizeta Solarscy Sp. J. nie dopuszcza żadnej sytuacji, w której ujawni jakiekolwiek dane osobowe zebrane za pomocą witryny internetowej lub w inny sposób.

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy Ocenę Skutków Przetwarzania danych osobowych uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń.
Aktualnie stosujemy wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostępu do posiadanych informacji, tak aby móc zagwarantować że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych.
Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w tym w niniejszej Polityce.
W celu ochrony wszelkich danych zebranych za pomocą witryny lub innym sposobem na serwerze nasza firma stosuje najwyższe środki bezpieczeństwa. Spółka Markizeta podejmuje poważne starania mające na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą lub dostaniem się ich w niepowołane ręce.
Bezpieczeństwo korzystania z oficjalnej witryny hurtowni Markizeta gwarantuje ocena lidera programów antywirusowych Norton. Strona została sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa na stronie internetowej tego producenta oprogramowania. Według analizy programu Norton strona www.markizeta.com.pl jest bezpieczną stroną wolną od wirusów, robaków, Trojanów, podejrzanych aplikacji, programów typu spyware, dialerów, programów pobierających, „podkradaczy” informacji i innych szkodliwych aplikacji.

V. EGZEKUCJA ZAPISÓW

Jeśli z jakichkolwiek względów uważają Państwo, że nasza witryna nie przestrzega niniejszych zasad ochrony prywatności, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie poprzez e-mail. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wówczas dołożymy wszelkich starań, aby zniwelować ten problem.

VI. HIPERŁĄCZA DO INNYCH STRON (ODNOŚNIKI)

Na oficjalnej witrynie internetowej zamieszczono łącza do witryn, na które firma Markizeta nie ma wpływu. Kliknięcie dowolnego z tych odnośników powoduje, że użytkownik jest przenoszony poza naszą witrynę, a firma Markizeta nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz efekty obecności na tychże witrynach internetowych.

VII. WARUNKI POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I WPROWADZANIE ZMIAN:
Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO.
Korzystając z witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na warunki polityki ochrony danych osobowych firmy Markizeta. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na powyższe warunki, prosimy o nie ujawnianie żadnych danych osobowych za pośrednictwem witryny firmy. Spółka Markizeta zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie i według własnego uznania. Polityka Prywatności firmy Markizeta może być zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie internetowej.
Odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie warunków polityki ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia sobie wiedzy o wszelkich zmianach, spoczywa na użytkowniku.
VIII. PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
• modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
• całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
• niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
• wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
• przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

IX. KONTAKT Z FIRMĄ MARKIZETA W KWESTIACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące ochrony danych osobowych w witrynie www.markizeta.com.pl i stronach pokrewnych prosimy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
MARKIZETA SOLARSCY SPÓŁKA JAWNA
39-451 SKOPANIE UL. JANA PAWŁA II 128
TEL/FAX: +48 15 811 02 86
NR KRS 0000207630 SĄD REJONOWY W RZESZOWIE
REGON: 830459322
NIP: 867-193-11-61

do góry